Τα τέσσερα άτομα που δρουν καλλιτεχνικά καλλιτέχνες και παρουσιάζονται, είναι οι: Kharma Queen, Amelie Tea, Aurora Paola Morado και Dr. Oglie Boss, τα οποία περιγράφουν πώς είναι να είσαι Drag Queen-King στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Το βίντεο αποτελείται από συνεντεύξεις και σκηνές από τις παραστάσεις των Drag καλλιτεχνών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και πόσο απελευθερωτικό είναι το να εκφράζονται μέσω του drag. Πλάνα της πόλης συμπληρώνουν το κοινωνικό περιβάλλον. 

The four people who act artistically and are presented are: Karma Queen, Amelie Tea, Aurora Paola Morado and Dr. Ogle Boss, which describe what it’s like to be a Drag Queen-King in the second largest city of Greece. The video consists of interviews and scenes from the Drag artists’ performances, the problems they face, but also how liberating it is to express themselves through drag. Shots of the city complement the social environment.


Σκηνοθεσία: Eleftherium (Ελευθέριος Χατζηαναστασίου). Ελλάς, 2021, 26 min, Ελληνικά & Αγγλικοί υπότιτλοι. Ντοκιμαντέρ, Drag. Επιλογές: 3.

Film Dir.: Eleftherium (Eleftherios Hajianastasioo). Greece, 2021, 26 min, Greek & English subtitles. Documentary, Drag. Selections: 3.


Προτίμησε να αγοράσεις το εισιτήριο διαδικτυακά στο:

Prefer to buy the ticket by internet at:

https://filmfreeway.com/lgbtq-iff/tickets