Είναι μετανάστες, είναι γκέι και λεσβίες, έχουν ένα εξαιρετικό θάρρος. Ο Diak, η Rokhaya και ο Maxime κατάφεραν να ξεφύγουν από την τρομερή δίωξη στις αφρικανικές χώρες καταγωγής τους και ξεκίνησαν για την Ευρώπη, η οποία είναι -σε σύγκριση με τις περισσότερες αφρικανικές χώρες- ένα ομοφυλοφιλικό Eldorado. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στο ρεύμα άλλων μεταναστών, πρέπει ακόμα να κρύψουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Μόλις φτάσουν στην Ευρώπη, μπορούν επιτέλους να δείξουν τον εαυτό τους: Ωστόσο, δυσκολεύονται να αναγνωριστούν ως αιτούντες άσυλο.

They are migrants, they are gay and lesbian, and they have extraordinary courage. Diak, Rokhaya, and Maxime managed to escape terrible persecution in their African countries of origin and set off for Europe which is – compared to most African countries – a Rainbow Eldorado. During their journey in the stream of other migrants, they still have to hide their sexual orientation. Once they arrive in Europe, they can finally show themselves: However, they have a hard time being recognized as asylum seekers.

*

Συζήτηση με τον σκηνοθέτη Manfred Rott.

Q&A with the film dir. Manfred Rott


Σκηνοθεσία: Manfred Rott. Γαλλία, 2021, 1h 11min, Γαλλικά & Αγγλικά. Ντοκιμαντέρ, λεσβιακή & γκέι προσφυγικότητα. Επιλογές: 4.

Film Dir.: Manfred Rott. France, 2021, 1h 11min, French & English. Documentary, Lesbian & Gay migration. Selections: 4.


Προτίμησε να αγοράσεις το εισιτήριο διαδικτυακά στο:

Prefer to buy the ticket by internet at:

https://filmfreeway.com/lgbtq-iff/tickets