Κατά την πανδημία Covid-19 η Νότια Αφρική μπαίνει σε σκληρό lockdown. Μέλη της κοινωνίας που πλήττονται περισσότερο είναι άνθρωποι που μεταναστεύουν και προσφεύγουν, μη επιλέξιμα για κρατική βοήθεια. Η Nyasha, μια λεσβία μετανάστρια από τη Ζιμπάμπουε, δημιουργεί ένα δίκτυο βοήθειας για ΛΑΟΤΚΙ+ που μετανάστευσαν: μια ομάδα ανθρώπων που αποκαλεί τη νέα οικογένειά της.

When the global Covid-19 pandemic breaks out and South Africa goes into hard lockdown, some of the worst affected members of society are migrants and refugees, who are ineligible for government assistance. Nyasha, a lesbian migrant from Zimbabwe, creates an intricate network of aid for her fellow LGBTQIA+ migrant community: a group of people she has come to call her new family.


Σκηνοθεσία: Pascale Neuschafer. Νότια Αφρική, 2022, 6 min, Αγγλικά. Ντοκιμαντέρ, ΛΟΑΤΚΙΑ, Προσφυγικότητα. Επιλογές: 2.

Film Dir.: Pascale Neuschafer. South Africa, 2022, 6 min, English. Documentary, LGBTQIA, Migration. Selections: 2.


Προτίμησε να αγοράσεις το εισιτήριο διαδικτυακά στο:

Prefer to buy the ticket by internet at:

https://filmfreeway.com/lgbtq-iff/tickets