Ο Θεός είναι αγάπη. Η πατρίδα του είναι η Γη. Το είδος του; Ο άνθρωπος. Στη Μαλντίτα, ένα τραγούδι αγάπης για το Σεράγεβο, ο Bozo Vreco, ο πιο επαναστατικός καλλιτέχνης των Βαλκανίων τραγουδά για τη ζωή, για την υπέρβαση των εμποδίων και την ιστορία αγάπης δύο πόλεων, του Σεράγεβο και της Βαρκελώνης. Και οι δύο ήξεραν πώς να βρεθούν σε δύσκολες στιγμές για να μην αποχαιρετιστούν ποτέ.

God is love. His homeland is the Earth. His genre? Human. In Maldita, a love song to Sarajevo, Bozo Vreco, the most revolutionary artist of the Balcans sings to life, to overcoming obstacles, and the love story of two cities, Sarajevo and Barcelona. They both knew how to find themselves in difficult times to never day goodbye.


Σκηνοθέτες: Raúl de la Fuente Calle, Amaia Remirez. Ισπανία, 2022, 27 min, Αγγλικά & Ισπανικά. Ντοκιμαντέρ, Ασύμμετρο (Queer, Ντραγκ,…).

Film Dir.: Raúl de la Fuente Calle, Amaia Remirez. Spain, 2022, 27 min, English & Spanish. Documentary, Asymmetry (Queer /Drag/…). 


Προτίμησε να αγοράσεις το εισιτήριο διαδικτυακά στο:

Prefer to buy the ticket by internet at:

https://filmfreeway.com/lgbtq-iff/tickets