Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται σε πέντε σύγχρονες τρανς μαρτυρίες, από άτομα 17 ως 70 ετών,  για τη ζωή στη Σουηδία. Η ταινία αναδεικνύει τις ιστορίες για τα διαφορετικά ταξίδια της ζωής τους. Το ένα άτομο περιγράφεται ως δυαδικό τρανς, το άλλο ως άνδρας με τρανς εμπειρίες και το τρίτο ως ούτε άντρας ούτε γυναίκα, αλλά ως μη δυαδικό άτομο, πέρα από το φύλο. Το ένα άτομο ονειρεύεται την ημέρα που θα ολοκληρωθεί η επέμβαση επιβεβαίωσης φύλου, κάποιο άλλο νιώθει ότι αρκείται στο να εκφράσει το φύλο του χρησιμοποιώντας ορμόνες.

The documentary refers to five contemporary trans people’s testimonies of living in Sweden. These persons are between 17 and 70 years old. The film highlights their stories of life’s different journeys. One describes them self as a binary trans person, another as a man with trans experiences and a third as neither a man nor a woman but non-binary, beyond gender. One may dream of the day when the gender confirmation surgery is complete while another feels it’s enough to express their gender using hormones.


Σκηνοθ.: Nasrin Pakkho. Σουηδία, 2022, 58 min, Σουηδικά/Τουρκικά. Ντοκιμαντέρ, Ασύμμετρο (Τρανς/κουίρ/μη σις)

Film Dir.: Nasrin Pakkho. Sweden, 2022, 58 min, Swedish/Turkish. Documentary, Asymmetric (Trans/Queer/non cis).


Προτίμησε να αγοράσεις το εισιτήριο διαδικτυακά στο:

Prefer to buy the ticket by internet at:

https://filmfreeway.com/lgbtq-iff/tickets