Ένα ζευγάρι προσπαθεί να επιδιορθώσει παλιές πληγές, αλλά συνειδητοποιεί ότι δεν έχει να κάνει με τη διόρθωση των πραγμάτων, αλλά με την αληθινή ενσυναίσθηση.

A couple tries to mend old wounds, but realize it’s not about fixing things – it’s about true empathy.


Σκηνοθεσία: Amir Zargara. Καναδάς, 2021, 35 min, Αγγλικά. Μυθοπλασία, Λεσβιακή. 

Film Dir.: Amir Zargara. Canada, 2021, 35 min, English. Narrative, Lesbian. 


Προτίμησε να αγοράσεις το εισιτήριο διαδικτυακά στο:

Prefer to buy the ticket by internet at:

https://filmfreeway.com/lgbtq-iff/tickets