Τέσσερα έφηβα άτομα συμβάλουν στην κατανόηση του πώς είναι να μεγαλώνεις ως queer (ασύμμετρο άτομο). Η οικοδόμηση υπερηφάνειας είναι ακόμη πιο δύσκολη σε σχολεία όπου τα συστήματα διοίκησης και εκπαίδευσης περιθωριοποιούνπερι εξαιρετικές φωνές. 

In the film, four teenagers provide us with a window into what it’s like to grow up queer (asymmetrically). Building pride is not easy in a world where messages of hate are few and far between, and even more difficult in schools where administration and education systems seek to erase and marginalize exceptional voices.


Σκην.: Kenneth Elvebakk. Νορβηγία, 2021. 1h 27min, Νορβηγικά. Ντοκιμαντέρ, Ασύμμετρο-ΛΟΑΤΚΙΑ. Βραβεία: 29.

Film Dir.: Kenneth Elvebakk. Norway, 2021. 1h 27 min, Norwegian. Documentary, Asymmetric-LGBTQI. Awards: 29.


Προτίμησε να αγοράσεις το εισιτήριο διαδικτυακά στο:

Prefer to buy the ticket by internet at:

https://filmfreeway.com/lgbtq-iff/tickets