Απονομή των βραβείων κοινού της καλύτερης ταινίας μεγάλου και μικρού μήκους. 

Announcement of the Audience Short Film and for Long Film Awards Προβολή της βραβευμένης από το κοινό ταινίας μεγάλου μήκους Screening of the audience Awarded Long Film ** ΛΗΞΗ ΤΟΥ 24ου Φεστιβάλ / ENDING OF THE 24th FILM FESTIVAL Προτίμησε να αγοράσεις το εισιτήριο διαδικτυακά […]